O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

O nama

Suglasnost dvaju članova društva temeljno načelo upravljanja

Model korporativnog upravljanja je dvorazinski, a proizlazi iz Međudržavnog ugovora i Društvenog ugovora temeljeći se na Zakonu o trgovačkim društvima. Temeljno je načelo donošenja odluka suglasnost dvaju članova društva u svim organima upravljanja:

  • upravi
  • nadzornom odboru i
  • skupštini društva.

Društvo NEK, d. o. o., zastupa Uprava, a njegove su nadležnosti i odgovornosti utvrđene u Društvenom ugovoru.

Dugoročan, učinkovit i pouzdan pogon

VIZIJA, MISIJA, VRIJEDNOSTI