O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

O nama

NEK kroz vrijeme

1964.

Početak istraživanja na Krškom polju, kada je to područje postalo moguća lokacija za nuklearnu elektranu.

1970.

listopada

Predsjednik IV Skupštine Slovenije Stane Kavčič i predsjednik IV Sabora Hrvatske Dragutin Haramija potpisuju sporazum o gradnji nuklearne elektrarne.

1971.

travnja

Osnivači potpisuju sporazum o pripremi za gradnju NEK-a.

1971.

travnja

Objavljen međunarodni natječaj za prikupljanje ponuda za gradnju NEK.

1971.

studenoga

Na osnovi tehničke, komercijalne i financijske ocjene ponuda za dobavljača opreme izabrana je američka kompanija Westinghouse.

1972.

Česte redukcije električne struje u Sloveniji i bivšoj Jugoslaviji; iskazana potreba za dalekovodima s većim kapacitetom (400 kV) i povezanošću i gradnjom većih jedinica za proizvodnju električne energije.

1972.

svibnja

Osnovano Združeno poduzeće elektrogospodarstva EGS.

1973.

studenoga

U dogovoru s posebnom radnom skupinom Izvršnih vijeća i koordinacijskim odborom investitor potpišes pismo o namjeri s Westingouseom iz SAD-a.

1974.

kolovoza

Republički sekretarijat za urbanizam izdaje lokacijsku dozvolu za gradnju objekata potrebnih za NEK.

1974.

prosinca

Postavljen kamen temeljac za prvu nuklearnu elektranu u tadašnjoj Jugoslaviji.

1975.

veljače

Građevinska dozvola za pripremne radove NEK-a u osnivanju - izdaje Republički sekretarijat za industriju SR Slovenije.

1975.

veljače

Početak iskopa i građevinskih radova na gradilištu.

1976.

lipnja

U riječku luku stiže prva oprema za nuklearni dio elektrane.

1976.

listopada

Završena montaža reaktorskog dijela.

1976.

prosinca

Početak pogona 400-kilovoltnog elektroenergetskog sustava u Sloveniji.

1977.

listopada

Početak montaže turboagregata.

1978.

travnja

Ugrađena oba parogeneratora i reaktorska posuda.

1979.

studenoga

Završen najvažniji dio tlačnih ispitivanja.

1980.

listopada

Dobavljeno je gorivo.

1980.

studenoga

U primarnom krugu elektrane postignuti su nominalni parametri tlaka i temperature.

1981.

svibnja

Početak prve faze pokusnog pogona - gorivo je uloženo u reaktorsku posudu i time elektrana postaje nuklearni objekt.

1981.

rujna

U reaktoru postignuta prva samoodržavajuća lančana reakcija.

1981.

listopada

Generator sinkroniziran s mrežom, NEK daje prve kilovatsate električne energije u elektroenergetski sustav.

1982.

Početak vađenja uranijeve rude u rudniku Žirovski vrh za djelomično pokrivanje potreba NEK-a.

1982.

veljače

Prvi put postignuto 100% snage elektrane.

1982.

srpnja

Završena modifikacija sustava napajanja parogeneratora.

1982.

kolovoza

Početak pogona na punom snagom.

1983.

siječnja

Početak komercijalnog pogona.

1983.

srpnja

Početak prvog godišnjeg remonta i prve zamjene goriva.

1984.

Sigurnosna procjena MAAE - OSART-a.

1984.

veljače

NEK dobiva dozvolu za početak redovnog pogona.

1986.

IAEA ASSET (Assessment of Safety Significant Events Team).

1988.

kolovoza

Vođenje NEK-a preuziuma Stanislav Rožman.

1989.

svibnja

Konferencija o osnivanju Svjetske udruge operatera nuklearnih elektrana WANO (World Association of Nuclear Operators) u Moskvi. NEK potpisuje deklaraciju o članstvu.

Lord Marshal of Goring i Stanislav Rožman za vrijeme uključivanja NEK-a u organizaciju.

1989.

srpnja

Republički komitet industrije i građevinarstva izdaje uporabnu dozvolu za elektranu.

1990.

IAEA OSART Follow-up.

1990.

Vlada RS donosi odluku o privremenom prestanku vađenja uranijeve rude u rudniku Žirovski vrh.

1991.

srpnja

Zaustava elektrane zbog rata u Sloveniji.

1992.

Vlada RS donosi odluku o trajnom prestanku vađenja uranijeve rude iz rudnika uranija Žirovski vrh.

1993.

Sigurnosna procjena IAEA - OSART-a.

1993.

ICISA (International Commission for Independent Safety Analysis of the NPP Krško).

1994.

IAEA OSART Follow-up.

1995.

WANO Peer Review

1996.

IAEA ASSET (Assessment of Safety Significant Events Team).

1998.

Uvođenje sustava IDDS - sušenja NSRAO-a u bačvi radi smanjenja količine tog otpada u privremenom skladištu u elektrani.

1999.

WANO Peer Review

2000.

lipnja

Završena modernizacija s izradom i zamjenom parogeneratora, povećanjem snage elektrane na 707 MW i dobavom potpunog simulatora za osposobljavanje operativnog osoblja.

2001.

svibnja

Zamjena glavnog transformatora GT1.

2001.

svibnja

Obnova jednog od dvaju rashladnih tornjeva.

2002.

svibnja

Priključenje novog toplinskog izmjenjivača za hlađenje bazena za istrošeno gorivo.

2002.

svibnja

Obnova drugog rashladnog tornja.

2003.

Završen prvi desetogodišnji cjeloviti sigurnosni pregled elektrane.

2003.

Sigurnosna procjena IAEA - OSART-a.

2003.

ožujka

Stupanje na snagu međunarodnog Ugovora između Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju NEK-a i Društvenog ugovora. 

2003.

svibnja

Modernizacija rešetki za skladištenje istrošenog goriva u bazenu za istrošenog gorivo.

2003.

studenoga

Otplaćeni krediti za gradnju elektrane.

2004.

listopada

Tijekom remonta provedeno oko 30 modifikacija: zamjena 220 V DC baterija, zamijenjeni sustavi za kontinuirano mjerenje bora, analogni sustav radiološkog praćenja…

2004.

listopada

Prelazak na 18-mjesečni gorivni ciklus.

2004.

studenoga

Potpis Kolektivnog ugovora poduzeća između Uprave NEK-a i sindikata.

2005.

U Krško preko Kopra dovezene nove niskotlačne turbine iz grada Takasagou Japanu.

2005.

IAEA OSART Follow-up.

2006.

travnja

Zamjena prvog od dvaju glavnih transformatora.

2006.

travnja

Zamjena rotora obiju niskotlačnih turbina.

2006.

lipnja

Nakon zamjene obiju niskotlačnih turbina određena nova nazivna snaga elektrane - 727 MW na električnom generatoru.

2007.

WANO Peer Review.

2007.

listopada

Zamjena motora crpke primarnog sustava.

2007.

listopada

Zamjena sekundarnih grijača i pregrijača pare sa separatorom (MSR).

2008.

Uveden sustav upravljanja okolišem u skladu sa standardom ISO 14001:2004.

2008.

Nov rashladni toranj - CT3. Postavljene četiri nove rashladne ćelije.

2008.

WANO Peer Review Follow-up.

2009.

travnja

Nov digitalni sustav za regulaciju i nadzor turbine.

2009.

travnja

Modernizacija 110-kilovoltnog rasklopnog postrojenja.

2010.

listopada

Zamjena motora druge crpke primarnog sustava.

2010.

listopada

Zamjena statora električnog generatora.

2011.

Izvanredni sigurnosni pregled - stres-testovi EU nakon nesreće u NE u Fukušimi u Japanu.

2011.

Gradnja zgrade za 3. dizelski generator.

2011.

WANO Peer Review Follow-up.

2011.

studenoga

Nabava mobilne opreme za osiguravanje el. energije, komprimiranog zraka i rashladne vode u slučaju možebitnog otkaza fiksnih sustava.

2012.

Povišenje protupoplavnih nasipa za osiguravanje zaštite od poplava NEK-a.

2012.

travnja

Zamjena rotora električnog generatora.

2012.

travnja

Zamjena glave reaktorske posude.

2012.

travnja

Zamjena sustava za nadzor turbine.

2012.

travnja

Priključenje novog, trećeg, dizelskog agregata.

2012.

travnja

Rekonstrukcija 400-kilovoltnog rasklopnog postrojenja NEK-a - dalekovodno polje Maribor.

2012.

lipnja

Uprava Republike Slovenije za nuklearnu sigurnost (URSJV) završila stručni postupak i donosi odluku odobravajući promjene koje će omogućiti dugoročan pogon NEK-a.

2013.

Provedba projekata iz Programa nadogradnje sigurnosti - PCFVS (Pasivni sustav za filtriranje zaštitne zgrade) i PAR (Pasivni autokatalitički rekombinatori vodika).

2013.

Zaključen drugi cjeloviti 10-godišnji sigurnosni pregled elektrane.

2013.

listopada

Zamjena drugog od dvaju glavnih transformatora.

2013.

listopada

Nađena mehanička oštećenja gorivnih palica na trima gorivnim elementima.

2013.

listopada

Uklanjanje sustava zaobilaznog voda za temperaturne mjerne elemente primarnog sustava (RTDBE).

2014.

WANO Corporate Peer Review.

2014.

listopada

Prihvaćen strateški razvojni plan: Kodeks sigurnosne  i poslovne etike, Unutarnja usmjerenja i ciljevi te Sustav upravljanja.

2014.

prosinca

U nedjelju 28. prosinca na 398. dan neprekidnog pogona godišnja proizvodnja elektrane po prvi put u pogonskom vijeku prekoračuje 6 milijardi kilovatsati električne energije u tekućoj godini.

2015.

travnja

Završena modifikacija za preusmjerenje toka vode u reaktorskoj posudi.

2015.

travnja

Obnovljen sustav napajanja vlastite potrošnje i time završena cijela obnova rasklopnog postrojenja u sudjelovanju s ELES-om.

2015.

travnja

Početak prilagodbe povišenja razine Save zbog gradnje akumulacijskog jezera za HE Brežice.

2015.

srpnja

U skladu s Ugovorom Međunarodno povjerenstvo podržalo odluku članova društva NEK-a o produljenju pogonskog vijeka NEK-a do 2043. godine.

2016.

WANO Peer Review Follow-up.

2016.

listopada

Zamjena parom pogonjene turbinske crpke pomoćne napojne vode.

2016.

listopada

Zamjena glavnog generatorskog prekidača.

2016.

listopada

Prilagodba sustava rashladne vode, brane na Savi i nadogradnja sustava sigurnosne opskrbne vode - zbog prilagodbe novoj HE Brežice.

2017.

Sigurnosna procjena IAEA - OSART-a.

2017.

WANO Corporate Peer Review Follow-up.

2017.

ožujka

Preminuo Janez Dular, direktor NEK-a od 1974. do 1988.

2017.

kolovoza

Prilagodbe usisnih objekata zbog HE Brežice.

2018.

ENSREG Ageing Management.

2018.

IAEA OSART Follow-up.

2018.

travnja

Ugradnja alternativnog sustava za odvod ostatne topline iz primarnog sustava i zaštitne zgrade.

2018.

travnja

Zamjena sustava uzbude glavnog električnog generatora.

2018.

travnja

Nastavljena gradnja pomoćne komandne sobe.

2019.

WANO Peer Review.

2019.

Završetak projekata iz Programa nadogradnje sigurnosti - rezervna komandna soba i nov tehnički potporni center.

2019.

listopada

Zamjena transformatora vlastite potrošnje elektrane.

2020.

Završetak projekata iz Programa nadogradnje sigurnosti - alternativno hlađenje zaštitne zgrade i bazena za istrošeno gorivo.

Naša lokacija i kontaktni podaci

Osnovni podaci