O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Naše obveze 6 / 7

Stalna poboljšanja

Naša predanost stalnim poboljšanjima važan su dio naše misije. To je trajan proces, koji je osnova za napredak te visoku sigurnosnu i pogonsku učinkovitost. Pri uvođenju stalnih poboljšanja proizlazimo iz naših temeljnih vrijednosti, sigurnosne kulture, znanja, kompetencija i predanosti. Pritom smisleno poštujemo standarde nuklearne industrije (WANO, IAEA).

Proces stalnih poboljšanja temelji se na:

 • samokritičkoj procjeni rezultata koje ostvarujemo na različitim područjima pogona s obzirom na postavljene ciljeve odnosno standarde nuklearne industrije
 • vrednovanju odstupanja kako bi se utvrdili uzroci te pripremile korektivne mjere i spriječilo njihovo ponavljanje
 • učinkovitim korektivnim mjerama uzimajući u obzir problematiku i odgovarajuće prioritete; učinkovitost provedbe ovisi o odgovarajućem planiranju, utvrđivanju odgovornosti, primjerenosti radnih izvora i nadzora rukovoditelja.

Samokritička procjena temelji se na:

 • visokim pogonskim standardima koji se primjenjuju u nuklearnoj industriji
 • samovrednovanju radnih aktivnosti, radnih procesa, organizacijskih jedinica
 • pokazateljima učinkovitosti za praćenje važnih radnih područja i raspoloživosti sigurnosne opreme
 • ocjeni pogonskih rezultata
 • slobodnom izvješćivanju o promjenama na opremi, u radnim procesima, ljudskom postupanju
 • učenju iz vlastitih i stranih pogonskih iskustava
 • ocjeni ljudskog postupanja u procesima opažanja i usmjeravanja radova
 • neovisnim prosudbama koje otvaraju dodatne mogućnosti za poboljšanja zbog organizacijske neovisnosti.

Zanimljivosti

Kvaliteta života i razvoj

Slovenija dostiže visoke standarde nuklearne sigurnosti

Pročitajte više

Zakonitost i transparentnost djelovanja i otvorenost

7 / 7
VIŠE