Skip Navigation LinksDomov/Početna stranica/Posjetite nas

Posjetite nas

Otvoreni za najavljene i organizirane posjete.

NEK dnevno organizira posjete elektrani s predstavljanjem njezina djelovanja. Svake godine elektranu posjećuje približno 5000 osoba, od kojih su više od pola osnovnoškolci, učenici i studenti. Učenici osnovnih škola posjećuju elektranu u sklopu prirodoslovnih dana, a učenici i studenti u sklopu sadržaja pojedinih predmeta. Različita društva i stručne udruge, ali i skupine građana dolaze nam na stručne ekskurzije.

Zbog poštivanja postupaka i bolje organizacije posjeta, svi posjetitelji moraju prethodno najaviti i uskladiti dan posjeta sa službom za odnose s javnošću.