O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Posjetite nas

Svake godine posjeti nas više od 5000 posjetitelja.

 

O posjeti Nuklearne elektrane Krško

S obzirom na postupke i radi bolje organizacije svi posjetitelji trebaju se prethodno najaviti i uskladiti dan posjete s jedinicom za odnose s javnošću.

Otvoreni za najavljene i organizirane posjete.

Svake godine elektranu posjeti oko 5000 posjetitelja, od toga više od polovine osnovnoškolaca, srednjoškolaca i studenata. Učenici osnovnih škola posjećuju elektranu na prirodoslovni dan, a srednjoškolci i studenti u okviru sadržaja pojedinih predmeta. Različita društva i strukovne udruge, a i skupine građana dolaze k nama na strukovne ekskurzije.

Zbog poštivanja postupaka i bolje organizacije posjeta, svi posjetitelji prethodno najavljuju i usklađuju dan posjete sa službom Odnosi s javnošću.

Razgledavanja elektrane

NEK za posjetitelje priprema prezentacije elektrane svakog radnog dana, osim tijekom redovnog remonta. 

Program posjete možemo podijeliti u dva dijela: prezentacija djelovanja elektrane i vođeno razgledavanje elektrane autobusom ili pješice.

U informativnom centru (Kulturni dom Krško u centru grada na lijevoj obali Save) posjetitelji pogledaju film o djelovanju elektrane i mogu razgovarati s njenim predstavnikom. Informativni centar oblikovan je tako da se s pomoću panoa, maketa i računalnih simulacija upoznaju s različitim aspektima rada elektrane.

Iz informativnog centra posjetitelji se svojim autobusom odvezu u NEK. Razgledavanje autobusom s predstavnikom NEK-a namijenjeno je osobito osnovnoškolcima, đacima nižih godina srednjih škola i većim skupinama posjetitelja.

Za skupine do 30 punoljetnih posjetitelja možemo pripremiti razgledavanje elektrane vođenim obilaskom klasičnog – nenuklearnog dijela elektrane.

Molimo da se s našim zaposlenicima u službi Odnosi s javnošću najprije dogovorite za termin posjete:
Miran Pribožič – tel.: 07 48 02 186

Za ulazak u elektranu potrebni su vam:

Molimo da nam ispunjeni obrazac pošaljete isključivo kao Wordov dokument najmanje sedam dana prije dogovorenog dolaska na elektronsku adresu: obisk@nek.si.

Kako do nas?