O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Posjetite nas

Svake godine posjeti nas više od 5000 posjetitelja.

 

Nuklearna elektrana Krško ponovno otvorena za posjetitelje

Poslije dvije godine, kada organizirane skupine nisu mogle razgledavati elektranu, imamo ponovno otvarena vrata za najavljene skupine.

S obzirom na postupke i radi bolje organizacije svi posjetitelji trebaju se prethodno najaviti i uskladiti dan posjete s jedinicom za odnose s javnošću.

Otvoreni za najavljene i organizirane posjete.

Svake godine elektranu posjeti oko 5000 posjetitelja, od toga više od polovine osnovnoškolaca, srednjoškolaca i studenata. Učenici osnovnih škola posjećuju elektranu na prirodoslovni dan, a srednjoškolci i studenti u okviru sadržaja pojedinih predmeta. Različita društva i strukovne udruge, a i skupine građana dolaze k nama na strukovne ekskurzije.

Zbog poštivanja postupaka i bolje organizacije posjeta, svi posjetitelji prethodno najavljuju i usklađuju dan posjete sa službom Odnosi s javnošću.

Razgledavanja elektrane

NEK za posjetitelje priprema prezentacije elektrane svakog radnog dana, osim tijekom redovnog remonta. 

Program posjete možemo podijeliti u dva dijela: prezentacija djelovanja elektrane i vođeno razgledavanje elektrane autobusom ili pješice.

U informativnom centru (Kulturni dom Krško u centru grada na lijevoj obali Save) posjetitelji pogledaju film o djelovanju elektrane i mogu razgovarati s njenim predstavnikom. Informativni centar oblikovan je tako da se s pomoću panoa, maketa i računalnih simulacija upoznaju s različitim aspektima rada elektrane.

Iz informativnog centra posjetitelji se svojim autobusom odvezu u NEK. Razgledavanje autobusom s predstavnikom NEK-a namijenjeno je osobito osnovnoškolcima, đacima nižih godina srednjih škola i većim skupinama posjetitelja.

Za skupine do 30 punoljetnih posjetitelja možemo pripremiti razgledavanje elektrane vođenim obilaskom klasičnog – nenuklearnog dijela elektrane.

Molimo da se s našim zaposlenicima u službi Odnosi s javnošću najprije dogovorite za termin posjete:
Miran Pribožič – tel.: 07 48 02 186

Za ulazak u elektranu potrebni su vam:

Molimo da nam ispunjeni obrazac pošaljete isključivo kao Wordov dokument najmanje sedam dana prije dogovorenog dolaska na elektronsku adresu: obisk@nek.si.

Kako do nas?