O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

O nuklearnoj energiji

Već 60 godina nuklearna energija u svijetu osigurava učinkovitu, pouzdanu i klimatski neutralnu električnu energiju.

 

O nuklearnoj energiji

O nuklearnoj energiji

Uranij i nuklearna fisija

Saznajte gdje možemo naći uranij, kakva su njegova svojstva i kako se odvija cijepanje jezgara.

Više

Od uranija do nuklearnog goriva

Istražite nuklearni gorivni krug – obogaćivanje uranija, izrada gorivnih elemenata, korištenje uranija u reaktoru i skladištenje istrošenog goriva.

Više

Nuklearni reaktor

O lančanoj reakciji, produktima cijepanja, ostatnoj toplini i zračenju.

Više

Korištenje nuklearne energije u Sloveniji i svijetu

Značenje električne energije, njen prijenos na elektroenergetsku mrežu i korištenje nuklearne energije u Sloveniji, Europi i svijetu.

Više

Razvoj znanja o nuklearnoj energiji

Od otkrića uranija do prve nuklearne elektrane te širokog korištenja nuklearnih tehnologija na brojnim područjima.

Više

Sastavite nuklearnu elektranu

Nuklearnu elektranu sastavljaju brojne komponente i sustavi. Sastavite osnovne i istražite njeno djelovanje.

Više

Otkrijte kako NEK i nuklearna energija pridonose ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.

Dugoročnost za održivi razvoj