O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Parogeneratori imaju dvostruku zadaću. To su toplinski izmjenjivači, u kojima se toplina prenosi iz primarnoga kruga u sekundarni. Prenesena toplina proizvodi paru potrebnu za  pogon  turbine. Osim toga su fizička granica koja sprječava prijenos radioaktivnih tvari na sekundarno stranu.

Parogenerator je toplinski izmjenjivač s U-cijevima .Toplina primarnog kruga prenosi se preko stjenka cijevi parogeneratora na vodu sekundarnog kruga.

Parogeneratori prenose toplinu iz sustava reaktorske rashladne vode u sekundarni sustav i proizvode suhu zasićenu paru za pogon turbine. Osim toga oni su pregrada između reaktorske rashladne vode i pare za pogon turbine, koja sprječava širenje radioaktivnih tvari u sekundarni sustav.

Parogeneratori su uglavnom izrađeni od ugljičnog čelika. Unutarnje površine ulazne komore i ulaznih otvora presvučene su nehrđajućim čelikom.

Tehnički podaci

Materijal U-cijevi u parogeneratoru
INCONEL 690 TT
Broj parogeneratora
2
Tlak pare na izlazu
6,5 MPa
Temperatura pare na izlazu
280 °C
Temperatura napojne vode na ulazu
220 °C
Maseni protok pare iz obaju parogeneratora 
 1088 kg/s
Visina parogeneratoira 
20,6 m
Težina parogeneratora
345 t
Broju U-cijevi u parogeneratoru
5428
Ukupna površina prijenosa topline
7177 m2