O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Naše obveze 5 / 7

Stručnost i osposobljavanje

U nuklearnoj industriji neophodni su primjereno osposobljeni zaposlenici, stoga je znanje u NEK-u posebna vrijednost.

U NEK-u cjelovito razvijamo zaposlene i vjerujemo u moć i značenje znanja. Za očuvanje visokih radnih standarda, a time i sigurnog i stabilnog pogona, ključno je sustavno osposobljavanje. Za stručno osposobljavanje i vježbanje zaposlenici namjenjuju prosječno 9 % svog radnog vremena.

Stručno osposobljavanje odvija se kao sustavno nadograđivanje formalnog obrazovanja; zaposleni stječu odgovarajuća specifična znanja i vještine za obavljanje konkretnih poslova i zadaća.

Osoblje s dozvolom za upravljanje reaktorom početno se osposobljava u skladu sa zahtjevima domaćeg zakonodavstva i uspostavljenim međunarodnim standardima. Od 2000. godine, otkada imamo potpuni simulator, dvogodišnje osposobljavanje provodimo sami po fazama.

Prvu dozvolu za operatera reaktora kandidati stječu nakon završnog ispita pred stručnom komisijom, koju imenuje Uprava Republike Slovenije za nuklearnu sigurnost (URSJV). Dozvola vrijedi pet godina, a zatim ju je potrebno obnoviti pred stručnom komisijom URSJV-a

Stalno stručno osposobljavanje obuhvaća programe kojima se obnavljaju pogonske dozvole i nadograđuju postojeća znanja. Na taj se način povećava kvaliteta rada odnosno očuvaju znanja i vještine za obavljanje specifičnih poslova i zadaća.

Pogonsko osoblje sustavno obnavlja svoje znanje na četverotjednim osposobljavanjima svake godine. Od 160 sati godišnje 80 sati se provodi na simulatoru i 80 u učionici. Nakon svakog tjedna obavlja se pismeni test znanja i ispit na simulatoru. Svaki operater mora uspješno položiti sve ispite kako bi mogao nastaviti rad u komandnoj sobi.

Čak je 70 aktivnih dozvola za operatera reaktora, glavnog operatera reaktora i inženjera smjene u NEK-u iznad svjetskog prosjeka, što je dobrodošlo također u izvanrednim okolnostima poput pandemije.

Brinemo se i o osposobljavanju osoblja vanjskih izvođača, koji stalno ili samo privremeno rade na području elektrane. Za samostalno kretanje elektranom moraju uspješno završiti jednotjedni tečaj kako bi stekli informacije o poduzeću i procesima u elektrani. Izvođači koji rade u radiološki kontroliranom području, obavljaju posebne radove ili su voditelji radova osposobljavaju se više od tjedna dana.

Djelomično se zaposlenici osposobljavaju i u sudjelovanju s vanjskim domaćim i stranim institucijama te kod proizvođača opreme. Godišnje naši zaposlenici sudjeluju na više od 260 različitih tečajeva.

U deset godina broj sudionika na tečajevima veći je više od dva puta. Godine 2010. na osposobljavanjima kod nas sudjelovalo je oko 9.000, a 2021. godine više od 18.000 sudionika.

Simulator, neophodni dio sustava za osposobljavanje pogonskog osoblja

Za složeno upravljanje sustavima nuklearne elektrane korištenjem simulatora nadograđuje se teoretsko znanje jer omogućuje vježbanje praktičnih vještina i timski rad.

Simulator NEK-a podrobno predstavlja djelovanje elektrane i omogućuje primjenu pogonskih postupaka koje operateri primjenjuju u glavnoj komandnoj sobi. Osposobljavanje na simulatoru vrlo je važan dio početnog i stalnog osposobljavanja operatera elektrane. Na njemu vježbaju i zaposlenici iz Održavanja i Inženjerstva.

Simulator je također podrška za vrijeme vježbi po planu zaštite i spašavanja – tih je u zadnjih 20 godina bilo više stotina sati. Na simulatoru su se operateri u tom razdoblju osposobljavali više od 12.800 sati. Početno osposobljavanje na simulatoru završila su i 83 nova operatera, koji su po različitim scenarijima vježbali više od 9.500 sati.

Simulator je postao dragocjen svakodnevni alat, kojim osiguravamo stabilan pogon, upotpunjujemo procese u elektrani te znanja i vještine svojih zaposlenika.

Zanimljivosti

Kvalitetna radna mjesta

Nuklearna energija stvara kvalitetna radna mjesta

Pročitajte više
Kvalitetna radna mjesta

U Nuklearnoj elektrani Krško zaposleno je više od 600 zaposlenika

Pročitajte više

Stalna poboljšanja

6 / 7
VIŠE