O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

O nama

Odgovornost prema društvu, okolišu i gospodarstvu

U NEK-u gradimo svoju dugoročnost:

  • pouzdanim pogonom i ekonomskom učinkovitošću
  • zaštitom okoliša i ublažavanjem klimatskih promjena
  • osiguravanjem blagostanja i razvoja društva.

Koncept održivosti ostvarujemo dugoročnošću pozitivnih pogonskih, ekonomskih, okolišno-klimatskih i društvenih učinaka našeg djelovanja.

Iza nas je više od 35 godina sigurnog i stabilnog pogona, koji članovima društva osigurava ekonomsku učinkovitost, ljudima i društvu ubrzan razvoj, a svima nama očuvanje prirodnog okoliša i put prema niskougljičnoj budućnosti.

Pogonska i ekonomska učinkovitost u interesu su članova društva i šire javnosti. NEK postiže visoku razinu pogonske i ekonomske učinkovitosti savjesnim pogonskim nadzorom, povećavanjem kapaciteta elektrane, primjerenom procjenom rizika, savjesnim preventivnim održavanjem te dugoročnim planiranjem ulaganja, ostalim aktivnostima, a i stalnim osposobljavanjem i motivacijom zaposlenika.

Odgovornost prema okolišu i ublažavanje klimatskih promjena ostvarujemo osiguravanjem sigurnog pogona i proaktivnom politikom upravljanja okolišem. Savjesno nadziremo ispuste i savjesno upravljamo radioaktivnim otpadom i nuklearnim gorivom. Cjelovito neovisno pratimo širi okoliš, stanje voda, zemlje i zraka. Sustav upravljanja okolišem u skladu je sa standardom ISO 14001. Utjecaji na okoliš zbog pogona NEK-a minimalni su i daleko ispod administrativnim ograničenja. Osiguranjem dugoročnog pogona podržavamo obveze za prelazak na klimatsku neutralnost i održivo iskorištavamo prirodne izvore.

Brinemo se o blagostanju i razvoju društva jer kao najveći gospodarski subjekt u regiji već više od 35 godina omogućavamo pouzdana i kvalitetna radna mjesta te gospodarski razvoj. Trudimo se za međusobno poštovanje i povjerenje među zaposlenicima i prema pružateljima usluga i lokalnoj zajednici. Radimo zakonito, transparentno i sudjelujemo sa sudionicima.

Vjerodostojnost vodstva sastavnica je povjerenja javnosti

Upravljanje i sustav upravljanja