O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Naše obveze 3 / 7

Postizanje konkurentnosti

Konkurentnošću osiguravamo svoje pouzdano mjesto u proizvodnji električne energije i povoljnu cijenu električne energije za sve potrošače.

Poslovnom održivošću i metodama za postizanje konkurentnosti, kao što su visoka raspoloživost, procjena rizika i dugoročno planiranje tehnološke nadogradnje i usluga, članovima društva osiguravamo pouzdanu opskrbu električnom energijom i konkurentnu cijenu, a time i konkurentnost gospodarstva, mogućnost novih ulaganja i primjeren životni standard građanima.

Cijena koštanja proizvedene električne energije u NEK-u konkurentna je u usporedbi s ostalim izvorima. Energetski koncept za EU do 2050. godine jasno pokazuje da je cijena električne energije za potrošače u domaćinstvima i industriji najniža u scenariju koji predviđa najveći udio nuklearne energije.

U vlastitu cijenu, koja je konkurentna u Sloveniji, Hrvatskoj i šire, uključeni su troškovi nuklearnog goriva, vodni doprinos, troškovi potrošnje materijala i usluga, troškovi amortizacije, troškovi osiguranja, naknada za ograničeno korištenje prostora i korištenje građevinskog zemljišta (NORP), troškovi rada, troškovi kamata i ostali rashodi poslovanja.

Struktura vlastite cijene električne energije iz NEK-a

Zanimljivosti

Učinkovitost proizvodnje

Dugoročan pogon NEK-a predstavlja održivo korištenje prostora – postojećim objektom na malom prostoru NEK proizvede velike količine električne energije

Pročitajte više
Ekonomska učinkovitost

Cijene električne energije za domaćinstva u Sloveniji znatno su niže od europskog prosjeka

Pročitajte više
Ekonomska učinkovitost

Cijena električne energije proizvedene u nuklearnim elektranama jest visokokonkurentna u usporedbi s ostalim izvorima energije

Pročitajte više

Zaštita okoliša i klime

4 / 7
VIŠE