O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Kondenzator je toplinski izmjenjivač. Hladnija savska voda dolazi iz cijevi, preko kojih se vodi iskorištena para iz niskotlačnih turbina. Para se u doticaju s hladnim cijevima (rijeka Sava) ukapljuje (kondenzira –  prelazi u tekuću vodu).

Dva kondenzatora ponor su topline sekundarnog sustava, u kojem se skuplja para iz dviju niskotlačnih turbina. Pritom se para samo ukapljuje (kondenzira), premda joj se temperatura bitno ne promjeni.  

Dva kondenzatora smještena su ispod niskotlačnih turbina, odakle se voda opet crpi do parogeneratora, a prije toga se zagrije u regenerativnim grijačima da se poveća iskorištenje elektrane.

U NEK-u možemo hladiti kondenzator na dva načina:

  • Svu potrebno vodo za hlađenje uzimamo iz rijeke Save i vraćamo je onamo – približno 25 m3/s.
  • Možemo koristiti kombinirano hlađenje: dio vode uzimamo iz rijeke Save, a dio kruži zatvorenim krugom preko rashladnih tornjeva.

Takvo hlađenje omogućuje pogon elektrane na punoj snazi i za vrijeme nepovoljnih protoka rijeke Save.