O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Električna energija dolazi iz generatora preko dvaju transformatora u 400-kilovoltni prijenosni elektroenergetski sustav. Otuda vode dalekovodne veze – prema Mariboru, dvije prema Ljubljani i dvije prema Zagrebu.

Nuklearna elektrana uključena je u 400-kilovotni prijenosni elektroenergetski sustav Elektrogospodarstva Slovenije (ELES) i Hrvatske elektroprivrede (HEP), koji putem dalekovodnih veza isporučuje električnu struju u Ljubljanu, Maribor i Zagreb.

Na zapadnom djelu elektrane nalazi se 110-kilovoltno rasklopno postrojenje, na koje je priključen dalekovod prema plinskoj elektrani u Brestanici. Namjena je tog rasklopnog postrojenja alternativna prioritetna isporuka električne energije za vlastitu potrošnju elektrane kada nije u pogonu te je onemogućena isporuka iz 400-kilovoltne mreže. Plinska elektrana u Brestanici može otočno napajati NEK ako nema vanjskih izvora napajanja.