O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Para, koja nastaje na sekundarnoj strani parogeneratora, pogoni turbinu. Turbina dalje pogoni generator, koji šalje električnu energiju u elektroenergetsku mrežu. U kondenzatoru ispod niskotlačne turbine para se pretvara u vodu. Ta se voda preko više toplinskih izmjenjivača i crpki ponovno vraća u parogenerator.

Cijevi parogeneratora na sekundarnoj strani zalivene su vodom, koja zbog nižeg tlaka stalno isparava. Istovremenim dovođenjem napojne vode i odvođenjem pare stalno se odvodi toplina iz primarne rashladne vode odnosno reaktora.

Zatim se proizvedena para vodi cjevovodom do visokotlačne i niskotlačnih turbina, u kojima se para širi i time obavlja mehanički rad – pogoni turbinu. Nakon izlaza iz dviju niskotlačnih turbina para se vodi u kondenzator, u kojem se kondenzira, prelazi u tekućinu, koju zatim crpke sekundarnog kruga vraćaju kroz pregrijače u parogenerator.