O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Pogon

Proizvodnja i održavanje

Proizvodnja električne energije

U NEK-u proizvodimo niskougljičnu električnu energiju 24 sata dnevno svakog dana u godini, iz nuklearne energije, neovisno o vremenskim i ostalim prilikama. Za vlastite potrebe trošimo do 35 MW, dok ostalih 696 MW putem 400-kilovoltne mreže šaljemo do središta potrošnje u Sloveniji i Hrvatskoj. Svojom godišnjom proizvodnjom električne energije pokrivamo oko 20 % potreba za električnom energijom u Sloveniji i 16 % potreba u Hrvatskoj.

Tip reaktora
Lakovodni tlačni reaktor
Toplinska snaga reaktora
1994 MW
Električna snaga na spojkama generatora
730 MW
Snaga na pragu elektrane
696 MW
Toplinsko iskorištenje
36 %

Nuklearni gorivni ciklus

Izvor topline za proizvodnju električne energije cijepanje je atomskih jezgara u nuklearnom gorivu. Kao nuklearno gorivo služi izotop uranija 235. Cjelokupna masa goriva sadrži 5 % tog izotopa i 95 %  izotopa uranija 238, koji nije neposredno gorivo, ali nuklearnim reakcijama također iz tog izotopa s vremenom nastaje gorivo. Reaktor sadrži:

  • 121 gorivni element
  • svaki gorivni element sadrži 235 gorivnih palica
  • svaka gorivna palica sadrži 360 tableta uranijevog dioksida (UO2).

Svaki gorivni element ostaje 3 godine ili 2 gorivna ciklusa u reaktorskoj jezgri, a zatim se zamijeni novim gorivnim elementom.

Broj gorivnih elemenata
121
Broj gorivnih palica u gorivnom elementu
235
Raspored gorivnih palica
16 x 16
Duljina gorivnih palica
3,658 m
Ukupna težina uranija
49 t

Briga o opremi

Odgovarajućim nadzorom starenja, preventivnim održavanjem i moderniziranjem osiguravamo pogonsku pripremljenost opreme tijekom cijelog pogonskog vijeka elektrane. S obzirom na nađeno stanje provodimo preventivne programe održavanja, koji osiguravaju funkcionalnost opreme za predviđeno pogonsko razdoblje. Na osnovi pogonskih iskustava moderniziramo opremu, što pridonosi dugoročnim kompletnim rješenjima, napretku sigurnosti i stabilnosti pogona.

O opremi se brinemo nadzorom za vrijeme pogona i održavanjem.

Remont

Remont je redovna zaustava elektrane svakih 18 mjeseci, kada se izvedu:

  • opsežno održavanje opreme
  • modernizacije elektrane
  • ispitivanja sigurnosnih sustava
  • obnova energijskog potencijala zamjenom oko polovine gorivnih elemenata od njih 121, koji čine reaktorsku jezgru.

Tijekom remonta svi se gorivni elementi premjeste u bazen za istrošeno gorivo, u kojem se dodatno pregledaju i cjelovito procjeni njihova primjerenost za ponovno ulaganje u reaktorsku jezgru. NEK je jedna od onih elektrana u kojima unos i iznos goriva izvode njeni operateri.

Reaktorska rashladna voda
voda
Tlak reaktorske rashladne vode
15,41 MPa
Volumen reaktorske rashladne vode
197 m3
Temperatura na ulazu u reaktor
287 °C
Temperatura na izlazu iz reaktora
324 °C

Podrška pogonu

Više