O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

U transformatoru se napon generatora (21 kV) pretvara u napon dalekovodne mreže (400 kV). Svrha većeg napona mreže je smanjenje gubitaka pri prijenosu električne energije na veliku udaljenost.

Dva glavna transformatora, svaki snage 500 MVA, pretvaraju napon generatora od 21 kV na 400 kV te se dalekovodima uključuju u elektroenergetske sustave Slovenije i Hrvatske. Glavni transformatori GT1 i GT2 te transformatori vlastite potrošnje T1 i T2 prioritetan su izvor energije, dok je pomoćni transformator T3 alternativan izvor energije. Preko DTS-a Krško i 110-kilovoltnog dalekovoda T3 je povezan s plinskom elektranom u Brestanici. Ta elektrana može otočno napajati NEK ako nisu na raspolaganju ostali vanjski izvori napajanja.

Tehnički podaci

Blok-transformatori

nazivna snaga
2 x 500 MVA
            prijenosni omjer
21/400 kV
            regulacija pod opterećenjem 
+/–10 %