O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Generator električne struje je trofazan sa snagom 850 MVA i naponom 21 kV. U električnom se generatoru mehanička energija pretvara u električnu energiju.

Namjena je sinkronog generatora pretvaranje mehaničke energije u električnu energiju  određenog napona i frekvencije 50 Hz. Glavne su komponente generatora stator s pripadajućim namotima. Radna  snaga generatora iznosi oko 730 MW, od toga se 35 MW potroši za djelovanje elektrane, dok se 695 MW distribuira u dalekovodnu mrežu.

Tehnički podaci

Nazivna snaga generatora
850 MVA
Nazivni napon
21 kV
Brzina vrtnje 
1500 o/min
Frekvencija
50 Hz
Nazivni cos Ø
0,876