O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Pogon

Okoliš

Zbrinjavanje otpada

Pri proizvodnji električne energije u nuklearnim elektranama nastaje i nisko- i srednjoradioaktivni otpad (NSRAO). Odgovornost NEK-a je njihovo sigurno privremeno skladištenje u skladu sa svjetskim standardima. Uveli smo niz mjera i modernizacija kako bi količine radioaktivnog otpada bile što manje. Godišnje u NEK-u uskladištimo oko 30 m3 NSRAO-a.

Briga o okolišu i klimi

Nuklearne elektrane pri svom pogonu ne ispuštaju CO2 i na taj način poboljšavaju ugljični otisak na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini. Izračuni pokazuju da uporaba nuklearne energije na europskoj razini pridonosi smanjenju emisija za oko 800 milijuna tona CO2. Za jednako smanjenje bilo bi potrebno ukloniti s cesta čak 200 milijuna automobila koje pogone fosilna goriva.

I ostali utjecaji na okoliš koje prouzrokuje proizvodnja električne energije iz nuklearne energije mali su u usporedbi s ostalim izvorima energije ili ostalim proizvodnim tehnologijama. Stoga nuklearnu energiju možemo uvrstiti u izvore energije prihvatljive za okoliš i klimu.

Razgradnja NEK-a

Propisi podrobno određuju cijeli životni ciklus elektrane – od projektiranja, izgradnje, pogona do razgradnje. Razgradnja su postupci, poslovi i radnje koji su potrebni da se nuklearna elektrana privede do stanja kada prestaje biti nuklearnim objektom.

Broj parogeneratora
2
Tlak pare na izlazu
6,5 MPa
Temperatura pare na ulazu
280,1 °C
Visina parogeneratora
20,6 m
Težina parogeneratora
345 t

Modernizacija

Više