O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

O nama

Vjerodostojnost vodstva sastavnica je povjerenja javnosti

Prezentacija predsjednika i člana Uprave NEK-a

Gorazd Pfeifer

Gorazd Pfeifer

predsjednik Uprave Nuklearne elektrane Krško

Gorazd Pfeifer se kolektivu NEK pridružio u 2000. godini. Nakon uspješnog školovanja, u grupi koja je na potpunom simulatoru u elektrani prva osposobljena za dobivanje dozvole za upravljanje reaktorom u NEK-u, započeo je svoju profesionalnu karijeru kao operater na reaktoru, a nastavio kao glavni operater, a potom postao vođa smjene pogona. Istovremeno je kao instruktor na simulatoru osposobio dvije ekipe novih operatera, vodio međusektorsku koordinaciju aktivnosti i tako upoznavao i druge organizacijske jedinice u elektrani. Dokazao se kao izuzetan stručnjak i 2017. godine preuzeo je vođenje Proizvodnje zajedno sa odjelima koji brinu za siguran i stabilan rad te koordinaciju remontnih aktivnosti.

Aktivnim sudjelovanjem u programima Svjetskog udruženja operatera nuklearnih elektrana WANO (World Association of Nuclear Operators) nadograđuje i izmjenjuje znanja te iskustvo u potporu sigurnom i učinkovitom radu nuklearnih elektrana u svijetu.

Znanje i iskustvo pridobivao je i na američkom Institutu za praćenje rada nuklearnih elektrana INPO (Institute of Nuclear Power Operations). Član je i Udruženja Manager.  Odlikuje ga visok stupanj integriteta i sigurnosne kulture.

Gorazd Pfeifer je univerzitetni diplomirani inženjer elektrotehnike (Univerza u Ljubljani). Živi u Sevnici.

Saša Medaković

Saša Medaković

član Uprave Nuklearne elektrane Krško

Saša Medaković je imenovan članom Uprave NEK-a krajem 2019. godine. Prije toga bio je direktor upravnog tijela za nuklearnu sigurnost i zaštitu od ionizirajućeg zračenja u Hrvatskoj. Osim toga obnašao je i niz drugih funkcija. Bio je član europskih upravnih tijela za nuklearnu sigurnost ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group), zamjenik predsjednika Upravnog odbora Fonda NEK-a, član Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, voditelj i član niza stručnih delegacija i skupina EU i ekspert Međunarodne agencije za atomsku energiju. Prije toga je radio na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i u poduzeću Enconet. Saša Medaković je magistrirao iz nuklearne energetike na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Na području nuklearne energetike ima više od 20 godina iskustva, od toga više od 10 godina na vodećim funkcijama. Živi u Zagrebu.

Društvo samostalno zastupaju predsjednik i član Uprave. Uprava vodi poslove društva i određuje poslovnu politiku, zaključuje pravne poslove i osigurava ostale mjere za siguran i stabilan pogon te sigurnost stanovništva.

Uprava je dvočlana i sastavljena paritetno s obzirom na jednake vlasničke udjele obaju članova društva – predsjednika Uprave predlaže slovenski član društva, a člana Uprave hrvatski član društva. Odluke Uprave načelno se donose suglasno.

Izvršni direktori

Mario Gluhak – tehnički direktor
Božidar Krajnc – direktor Inženjerstva
Alenka Pirc – direktorica Financija    
Luka Mikelić – direktor Kvalitete i ocjene nuklearne sigurnosti
Igor Vuković – direktor Nabave
Franc Škaler – direktor Opće administracije

Nadzorni odbor društva NEK

Hrvatski član društva:
Kažimir Vrankić – predsednik
Robert Krklec
Matjaž Prah

Slovenski član društva:
Dejan Paravan
Andreja Bucik Primožič
Stanislav Rožman - zamjenik predsednika

Upravljanje na polazištima međusobnog povjerenja i sudjelovanja

U NEK-u je postavljen sustav ciljanog upravljanja, koji se temelji na međusobnom povjerenju i sudjelovanju vodstva i zaposlenika. Sustav upravljanja proizlazi iz vizije, misije i vrijednosti poduzeća. Visoko postavljene ciljeve poduzeća podržavaju ciljevi organizacijskih jedinica koji su oblikovani u akcijskih planovima.

Način na koji ostvarujemo željene rezultate određen je procesima upravljanja, ključnim tehnološkim procesima i potpornim procesima. Koncept procesa poštuje prioritet nuklearne sigurnosti. Ustroj, jasna definicija odgovornosti i kompetentna posada te predanost zaposlenika osiguravaju učinkovite radne procese i ostvarivanje visoko postavljenih ciljeva poduzeća. Zaposlenici u NEK-u poštuju načela sigurnosne kulture.

Stabilnost ustroja i potencijal znanja

Ustroj društva