O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

S pomoću okolnog zraka rashladni tornjevi hlade zagrijanu vodo prije ispusta u rijeku Savu. Koriste se u nepovoljnim vremenskim uvjetima, pri visokom ili niskom protoku Save i u razdobljima kada rijeka Sava nanosi previše naplavina.

Dvije crpke rashladnih tornjeva mogu preusmjeriti 15 m3/s rashladnog protoka na sustav rashladnih tornjeva. Zatim se voda iz rashladnih tornjeva gravitacijski slobodno vraća na usis crpki rashladne savske vode. Po potrebi sustav omogućuje pogon samo jedne crpke u različitim kombinacijama rashladnih tornjeva i ventilatora ili izabranog rashladnog tornja te time prilagođavanje pogona hidrometeorološkim uvjetima.

Kod smanjenog protoka rijeke Save pokrene se sustav rashladnih tornjeva kako se ne bi prekoračila prirodna temperatura rijeke Save za više od 3 Celzijeva stupnja. Ovisno o vremenskim prilikama rashladni tornjevi mogu odvesti 400 do 600 MW toplinske energije.