O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Reaktorsko zgradbo, v kateri je reaktor s hladilnima zankama in varnostnimi sistemi, sestavljata notranji jekleni plašč in zunanja armiranobetonska zaščitna zgradba. Zadrževalni hram ločuje primarni sistem in radioaktivne snovi od okolja ter ščiti pred zunanjimi projektili.

V zadrževalnem hramu so vsa oprema primarnega hladilnega kroga ter pomembni varnostni sistemi.

Vstopna prehoda v reaktorsko zgradbo za ljudi in opremo sta opremljena z zrakotesnimi prehodnimi komorami z dvojnimi vrati. Številni predori skozi stene zadrževalnega hrama za cevovode in kable so dvojno tesnjeni. Zadrževalni hram je projektiran za nadtlak ob morebitni izlivni nezgodi primarne zanke.

Zadrževalni hram zagotavlja visoko stopnjo tesnosti med obratovanjem in nezgodnimi razmerami.

Tehnični podatki

Višina armiranobetonske zgradbe
71 m
Notranji premer
35 m
Zunanji premer
38 m