O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Druga utrjena varnostna zgradba je prav tako ločena od obstoječega nuklearnega dela elektrarne; v njej so varnostni sistemi za blažitev izvenprojektnih nesreč.

Dimenzije zgradbe znašajo 38 m x 32 m, vanjo pa je vgrajenih kar 3.500 m3 betona in 380 ton armature. Izpolnjuje najvišje standarde varnosti in odpornosti proti zunanjim vplivom (potresna, poplavna varnost) oz. izrednim dogodkom (npr. padec letala).

V njej sta rezervoar borirane in navadne vode s pripadajočimi črpalkami za vbrizgavanje vode v reaktor in oba uparjalnika.