O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Druga utrjena varnostna zgradba je prav tako ločena od obstoječega nuklearnega dela elektrarne; v njej so varnostni sistemi za blažitev izvenprojektnih nesreč.

Dimenzije zgradbe znašajo 38 m x 32 m, vanjo pa bo vgrajenih kar 3.500 m3 betona in 380 ton armature. Izpolnjevala bo najvišje standarde varnosti in odpornosti proti zunanjim vplivom (potresna, poplavna varnost) oz. izrednim dogodkom (npr. padec letala).

V njej bosta rezervoar borirane in navadne vode s pripadajočimi črpalkami za vbrizgavanje vode  v reaktor in oba uparjalnika.