O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Naše zaveze 6 / 7

Stalne izboljšave

Naša zaveza stalnim izboljšavam je pomemben del našega poslanstva. Gre za trajen proces, ki je podlaga za napredek ter visoko varnostno in obratovalno učinkovitost. Pri uvajanju stalnih izboljšav izhajamo iz naših temeljnih vrednot, varnostne kulture, znanja ter kompetenc in zavzetosti. Pri tem smiselno upoštevamo standarde jedrske industrije (WANO, IAEA).

Proces stalnih izboljšav temelji na:

 • samokritični presoji rezultatov, ki jih dosegamo na različnih področjih obratovanja glede na zastavljene cilje oziroma standarde jedrske industrije.
 • vrednotenju odstopanj, da bi ugotovili vzroke ter pripravili korektivne ukrepe zanje in preprečevali njihovo ponovljivost.
 • učinkovitih korektivnih ukrepih, upoštevajoč problematiko in ustrezne prioritete. Učinkovitost izvedbe je odvisna od ustreznega načrtovanja, določanja odgovornosti, ustreznosti delovnih virov in vodstvenega nadzora.

Samokritična presoja stanja temelji na:

 • visokih obratovalnih standardih, ki se uporabljajo v jedrski industriji,
 • samovrednotenju delovnih aktivnosti, delovnih procesov, organizacijskih enot,
 • kazalcih učinkovitosti za spremljanje pomembnih delovnih področij in razpoložljivosti varnostne opreme,
 • oceni obratovalnih rezultatov,
 • svobodnem poročanju sprememb na opremi, v delovnih procesih, človeškem ravnanju,
 • obratovalnih izkušnjah, ki omogočajo učenje iz lastnih in tujih izkušenj,
 • oceni človeških ravnanj v procesih opazovanj in usmerjanj del,
 • neodvisnih presojah, ki odpirajo dodatne možnosti za izboljšave zaradi organizacijske neodvisnosti.

Zanimivosti

Kakovost življenja in razvoj

Slovenija dosega visoke standarde jedrske varnosti

Preberite več

Zakonitost, preglednost in odprtost delovanja

7 / 7
Več