O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Obratovanje

Proizvodnja in vzdrževanje

Proizvodnja električne energije

V NEK proizvajamo nizkoogljično električno energijo 24 ur na dan, vse dni v letu, iz jedrske energije, neodvisno od vremenskih in ostalih razmer. Za lastne potrebe porabimo do 35 MW, ostalih 696 MW pa prek 400-kilovoltnega omrežja posredujemo do potrošnih središč v Sloveniji in Hrvaški. S svojo letno proizvodnjo električne energije pokrivamo približno 20 % potreb po električni energiji v Sloveniji in 16 % potreb na Hrvaškem.

Tip reaktorja
Lahkovodni tlačni reaktor
Toplotna moč reaktorja
1994 MW
Električna moč na sponkah generatorja
730 MW
Moč na pragu elektrarne
696 MW
Toplotni izkoristek
36 %

Jedrski gorivni ciklus

Izvor toplote za proizvodnjo električne energije je cepitev atomskih jeder v jedrskem gorivu. Kot jedrsko gorivo služi izotop urana 235, ki ga je lahko do 5 % v celotni masi goriva, ostalih 95 % pa je izotop urana 238, ki ni neposredno gorivo. Posredno pa prek jedrskih reakcij tudi iz tega izotopa polagoma nastaja gorivo. V reaktorju imamo:

  • 121 gorivnih elementov,
  • v vsakem gorivnem elementu je 235 gorivnih palic,
  • v vsaki gorivni palici pa 360 tabletk uranovega dioksida (UO2).

Vsak gorivni element preživi 3 leta ali 2 gorivna ciklusa v reaktorski sredici, nato ga zamenjamo z novim gorivnim elementom.

Število gorivnih elementov
121
Število gorivnih palic v gorivnem elementu
235
Razporeditev gorivnih palic
16 x 16
Dolžina gorivnih palic
3,658 m
Skupna teža urana v sredici
49 t

Skrb za opremo

Z ustreznim nadzorom staranja, preventivnim vzdrževanjem in posodabljanjem zagotavljamo obratovalno pripravljenost opreme skozi celotno obratovalno dobo elektrarne. Glede na ugotovljeno stanje izvajamo preventivne programe vzdrževanja, ki zagotavljajo funkcionalnost opreme skozi predvideno obratovalno obdobje. Na podlagi obratovalnih izkušenj tudi posodabljamo opremo, kar prinaša izpopolnjene rešitve in napredek v varnosti in stabilnosti obratovanja.

Za opremo skrbimo z medobratovalnim nadzorom in vzdrževanjem.

Remont

Remont je redna zaustavitev elektrarne vsakih 18 mesecev. Takrat izvedemo:

  • obsežno vzdrževanje opreme,
  • posodobitve elektrarne,
  • preizkuse varnostnih sistemov in
  • obnovimo energijski potencial z zamenjavo okoli polovice gorivnih elementov od 121, ki sestavljajo reaktorsko sredico.

Med remontom vse gorivne elemente prestavimo v bazen z izrabljenim gorivom, v katerem jih dodatno pregledamo in celovito ocenimo njihovo ustreznost za ponovno vrnitev v reaktorsko sredico. Smo med tistimi elektrarnami, v katerih iznos in vnos goriva izvedejo naši operaterji.

Reaktorsko hladilo
Voda
Tlak reaktorskega hladila
15,41 MPa
Prostornina reaktorskega hladila
197 m3
Temperatura hladila pred vstopom v reaktor
287 °C
Temperatura hladila pri izstopu iz reaktorja
324 °C

Podpora obratovanju

VEČ