O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Obratovanje

Tehnološka nadgradnja

Posodabljanje

S stalno tehnološko nadgradnjo dosegamo visoke obratovalne in varnostne standarde.

NEK nenehno posodabljamo in tehnološko nadgrajujemo; pri tem upoštevamo:

  • obratovalne izkušnje doma in v svetu,
  • tehnološki razvoj in
  • upravne zahteve.

Načrt posodabljanja temelji na objektivni presoji stanja z vidika varnosti in stabilnosti obratovanja elektrarne, pri čemer upoštevamo tudi ekonomske vidike.

Maksimalna moč
730 MW
Nazivna moč generatorja
850 MW
Nazivna napetost generatorja
21 kV
Tok iz generatorja pri polni moči
20 kA
Hitrost vrtenja turbine in generatorja
1500 vrt/min

Digitalizacija

Digitalizacija usmerja razvoj družbe na vseh področjih, tudi jedrska industrija pri tem ni izjema. V skladu s strategijo digitalizacije smo tudi v NEK posodobili in uvedli mnoge informacijske in druge procese na tehnoloških in poslovnih področjih.

Proizvodnja in vzdrževanje

VEČ