O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Naše zaveze 1 / 7

Zanesljivost obratovanja

Sodelavci elektrarne se zavedamo strateškega pomena naše dejavnosti za stabilno proizvodnjo in zanesljivo oskrbo potrošnikov z električno energijo neodvisno od vremenskih ali drugih razmer 24 ur na dan.

Tehnološka trdnost elektrarne je temeljna za varno in zanesljivo obratovanje. Visoko zanesljivost elektrarne zagotavljajo:

  • sistematično spremljanje ključne opreme med izdelavo, montažo in obratovanjem,
  • upoštevanje visokih delovnih standardov in postopkov,
  • usposobljenost kadrov,
  • ustrezno prediktivno in preventivno vzdrževanje opreme in
  • pravočasno načrtovanje zamenjave opreme.

Kazalec zmogljivosti elektrarne

Kazalec zmogljivosti elektrarne (Unit Capability Factor) prikazuje razmerje med dejansko in možno proizvodnjo električne energije v določenem časovnem obdobju.

Uspešnost obratovanja potrjujejo tudi visoke vrednosti skupnega kazalca obratovalne učinkovitosti, ki ga je zaradi lažjega spremljanja učinkovitosti in primerjanja med elektrarnami uvedlo Svetovno združenje operaterjev jedrskih elektrarn WANO. Izračunava se z utežnimi vrednostmi posameznih kazalcev in ima vrednost od 0 do 100.

Skupni kazalec obratovalne učinkovitosti za 30. gorivni ciklus

Zanimivosti

Zanesljivost oskrbe

Slovenija je leta 2020 zasedla 14. mesto na lestvici energetske trileme

Preberite več
Zanesljivost oskrbe

Zanesljiva oskrba z električno energijo je pogoj za normalno delovanje sodobne družbe

Preberite več
Sistemske storitve

Jedrska elektrarna je pomembna podporna točka prenosnega omrežja

Preberite več

Jedrska varnost

2 / 7
Več