O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

O nas

Jedrska energija med rešitvami za izpolnitev okoljskih zavez

NEK v zgled

Nuklearna elektrarna Krško je največji elektroenergetski objekt v Sloveniji in Hrvaški. S svojimi obratovalnimi rezultati ter premišljenimi posodobitvami opreme in procesov je postala zgled tudi v svetu. Da smo med najboljšimi, smo še posebej ponosni. A ostajamo tudi samokritični v iskanju novih, dodatnih poti, kako ostati na vrhu.

Ob visokih varnostnih standardih, ki jih prednostno upoštevamo že desetletja, si od nekdaj postavljamo ambiciozne cilje. Želimo ohraniti visoko raven obratovalnih rezultatov in prispevati k energetski neodvisnosti ter čistosti okolja, saj je jedrska energija nizkoogljična, brez izpustov.

Prednost imata jedrska varnost in zanesljivost obratovanja

Temeljna filozofija jedrske industrije je nenehen napredek. Od začetka obratovanja se tehnološko in organizacijsko izpopolnjujemo ter razvijamo zaposlene. Optimizacija delovnih procesov in več kot 800 projektov posodobitev neposredno povečujejo jedrsko varnost in zanesljivost obratovanja. Jedrska varnost ima prednost.

Ob neizbežnem razvoju digitalizacije in elektromobilnosti se bo povpraševanje po električni energiji kljub ukrepom za njeno učinkovito rabo povečevalo.

Države, ki imajo jedrsko energijo, so energetsko močne, ker je ta energija zanesljiva, predvidljiva in cenovno ugodna, kar zmanjšuje energetsko uvozno odvisnost. NEK je zato nepogrešljiv del stabilnosti in potrebne samooskrbe slovenskega in hrvaškega elektroenergetskega sistema.

Jedrska energija med rešitvami za izpolnitev okoljskih zavez

Dobro opravljeno delo, že vzpostavljena infrastruktura, bogate strokovne izkušnje in znanje naših sodelavcev nam utrjujejo ugledno mesto na svetovnem zemljevidu. To je najboljše možno izhodišče, da lahko dolgoročno, torej tudi za prihodnje generacije, o jedrski energiji razmišljamo kot o energiji prihodnosti.

V polni meri se zavedamo svoje odgovornosti. Vsak dan. In z vsakim dejanjem.

Hvala, ker nam zaupate.

Gorazd Pfeifer, predsednik uprave NEK
Saša Medaković, član uprave NEK

Soglasje dveh družbenikov je temeljno načelo upravljanja

Upravljanje