O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Hladilni stolpi s pomočjo zraka iz okolice hladijo ogreto vodo pred izpustom v reko Savo. Uporabljajo se ob neugodnih vremenskih razmerah, visokem ali nizkem pretoku Save in v obdobjih, ko reka Sava vsebuje preveč naplavin.

Dve črpalki hladilnih stolpov lahko preusmerita 15 m3/s hladilnega pretoka na sistem hladilnih stolpov. Voda iz hladilnih stolpov se nato gravitacijsko prosto vrača na vsis črpalk hladilne savske vode. Sistem je grajen tako, da lahko po potrebi obratuje samo ena črpalka v različnih kombinacijah hladilnih stolpov in ventilatorjev ali pa samo na poljubno izbrani hladilni stolp, kar omogoča prilagajanje obratovanja glede na hidrometeorološke razmere.

Pri zmanjšanem pretoku reke Save zaženemo sistem hladilnih stolpov, da ne presežemo naravne temperature reke Save za več kot 3 °C. Hladilni stolpi so zmožni odvesti 400–600 MW toplote energije, odvisno od vremenskih razmer.