O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Zagotavlja zadostno višino vode ob različnih pretokih oziroma vodostajih reke Save za hlajenje kondenzatorja in ostalih sistemov elektrarne. V normalnih razmerah pa nivo vode reke Save zagotavlja Hidroelektrarna Brežice.

Samodejno ali ročno upravljanje zapornic na reki Savi zagotavlja, da ima elektrarna zadostno količino vode iz reke Save, ki se uporablja kot hladilni medij za hlajenje kondenzatorja.

Na reki Savi zgrajen jez ima nalogo, da zajamči minimalno potrebno koto (višino) zajezitve 150 metrov nadmorske višine, ki je potrebna za črpanje 25 m3 hladilne vode na sekundo za normalno delovanje elektrarne.

Jez je sestavljen iz šestih prelivnih polj, širokih 15 m. Dolžina jezu je 115 m. Širina jezu s podslapjem pa je 18,80 m.

Po izgradnji jezu Hidroelektrarne Brežice se je nivo vode reke Save tudi na območju NEK zvišal za pribl. 3 m, tako da sedaj HE Brežice uravnava višino gladine vode. Naše zapornice so tako dvignjene  in pripravljene za regulacijo, če je treba nadomestiti zapornice HE Brežice.