O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Naše zaveze 3 / 7

Doseganje konkurenčnosti

S konkurenčnostjo zagotavljamo svoje zanesljivo mesto v proizvodnji električne energije in ugodno ceno električne energije za vse odjemalce.

S poslovno vzdržnostjo in metodami za doseganje konkurenčnosti, kot so visoka razpoložljivost, presoja tveganj ter dolgoročno načrtovanje tehnološke nadgradnje in storitev, zagotavljamo družbenikom zanesljivo oskrbo in konkurenčno ceno ter s tem konkurenčnost gospodarstva, možnost novih vlaganj ter ustrezen življenjski standard državljanom.

Stroškovna cena proizvedene električne energije v NEK je konkurenčna v primerjavi z ostalimi viri. Energetski koncept za EU do leta 2050 jasno kaže, da je cena električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce najnižja v scenariju, ki predvideva najvišji delež jedrske energije.

V lastno ceno, ki je konkurenčna v Sloveniji in Hrvaški ter tudi širše, so vključeni stroški jedrskega goriva, vodni prispevek, stroški porabe materiala in storitev, stroški amortizacije, stroški zavarovanja, nadomestilo za omejeno rabo prostora in uporabo stavbnega zemljišča (NORP), stroški dela, stroški obresti in ostali odhodki poslovanja.

Strukture lastne cene električne energije iz NEK

Zanimivosti

Ekonomska učinkovitost

Cena električne energije, proizvedene v jedrskih elektrarnah, je v primerjavi z drugimi viri energije visoko konkurenčna

Preberite več
Učinkovitost proizvodnje

Dolgoročno obratovanje NEK je trajnostna raba prostora - z obstoječim objektom na majhnem prostoru NEK proizvede velike količine električne energije

Preberite več
Ekonomska učinkovitost

Cene električne energije za gospodinjstva so v Sloveniji precej nižje od evropskega povprečja

Preberite več

Varovanje okolja in podnebja

4 / 7
Več