O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Črpalki primarnega hladila poganjata hladilo skozi reaktorsko sredico, cevovode in uparjalnika ter skrbita za stalen prenos toplote.

Ker imamo dva uparjalnika, potrebujemo tudi dve reaktorski črpalki, ki skrbita za kroženje hladila v primarnem krogu. Črpalka zagotavlja tlačno višino, ki je potrebna za premagovanje upora vode skozi sredico reaktorja, cevovode in uparjalnik.

V vsaki hladilni zanki je nameščena centrifugalna obtočna črpalka, moči 5,2 MW (7000 KM). Nominalna kapaciteta pretoka vsake črpalke je 22711 m3/h. Na zgornji strani osi motorja je vztrajnik, ki podaljša čas ustavljanja črpalke in s tem hlajenja ob izpadu električnega napajanja.

Med normalnim obratovanjem elektrarne morata obratovati obe črpalki ne glede na moč reaktorja, saj s tem zagotavljata simetričen odvod toplote iz reaktorja in mešanje primarnega hladila za izenačevanje koncentracije borove kisline v celotnem sistemu.