O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Obratovanje

Tehnični podatki

Elektrarna

Tip reaktorja:
Lahkovodni tlačni reaktor
Toplotna moč reaktorja:
1994 MW
Električna moč na sponkah generatorja:
730 MW
Moč na pragu elektrarne:
696 MW
Toplotni izkoristek:
36 %

Gorivo

Število gorivnih elementov:
121
Število gorivnih palic v gorivnem elementu:
235
Razporeditev gorivnih palic:
16 x 16
Dolžina gorivnih palic:
3,658 m
Debelina srajčke:
0,6 mm
Gradivo srajčke:
ZIRLO
Kemična sestava goriva:
UO2
Premer tablete goriva:
8,2 mm
Dolžina tablete goriva:
9,8 mm
Skupna teža urana v sredici:
49 t

Reaktorsko hladilo

Reaktorsko hladilo:
voda
Dodatki:
Borova kislina (H3BO3)
Tlak reaktorskega hladila:
15,41 MPa
Prostornina reaktorskega hladila:
197 m3
Temperatura hladila pred vstopom  v reaktor:
287 °C
Temperatura hladila pri izstopu iz reaktorja:
324 °C

Regulacijske palice

Število regulacijskih svežnjev:
33
Število absorpcijskih palic v svežnju:
20
Celotna teža regulacijskega svežnja:
52,2 kg
Nevtronski absorber:
Ag (80 %)-In (15 %) – Cd (5 %)
Odstotek srebra v svežnju regulacijskih palic:
80 %

Primarni sistem

Število hladilnih zank primarnega sistema:
2
Število črpalk, ki poganjata primarno hladilo:
2
Moč motorja črpalke primarnega hladila:
5,22 MW
Skupni masni pretok črpalk primarnega hladila:
9 t/s
Skupni volumenski pretok črpalk primarnega hladila:
12,6 m3/s

Uparjalnik

Material U-cevi:
INCONEL 690 TT
Število uparjalnikov:
2
Tlak pare pri izstopu:
6,5 MPa
Temperatura pare pri izstopu:
280,1 °C
Temperatura napajalne vode pri vstopu:
219,4 °C
Masni pretok pare iz obeh uparjalnikov:
1088 kg/s
Višina uparjalnika:
20,6 m
Teža uparjalnika:
345 t
Število U-cevi v uparjalniku:
5428
Celotna površina prenosa toplote:
7177 m2
Zunanji premer U-cevi:
19,05 mm
Debelina U-cevi:
1,09 mm

Turboagregat

Maksimalna moč:
730 MW
Hitrost vrtenja turbine generatorja:
1500 vrt/min
Vstopni tlak sveže pare:
6,5 MPa
Temperatura sveže pare:
280,1 °C
Vlažnost pare ob vstopu:
0,1 %
Kondenzacijski tlak (vakuum):
5,1 kPa
Povprečna temperatura kondenzata:
33 °C
Število glavnih napajalnih črpalk:
3
Zmogljivost napajalne črpalke:
50 %
Nazivna moč generatorja:
850 MVA
Nazivna napetost generatorja:
21 kV
Tok iz generatorja pri polni moči:
20 kA
Nazivna frekvenca generatorja:
50 Hz
Nazivni cos ø:
0,876

Transformatorji

Blokovna transformatorja

Nazivna moč:
2 x 500 MVA
Prestavno razmerje:
21/400 kV

Transformatorja lastne rabe

Maksimalno dovoljena trajna moč:
2 X 30 MVA

Pomožni transformator

Maksimalno dovoljena trajna moč:
60 MVA
Prestavno razmerje:
105/6,3/6,3 kV
Nazivna moč:
2 x 500 MVA
Prestavno razmerje:
21/400 kV