O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Prva utrjena varnostna zgradba stoji ločeno od obstoječega nuklearnega dela elektrarne in predstavlja določeno neodvisnost ter redundanco pri zagotavljanju tistih varnostnih funkcij, ki predstavljajo nadgradnjo osnovno projektiranim varnostnim funkcijam elektrarne.

V zgradbi je pomožna komandna soba, ki se neodvisno od glavne komandne sobe uporablja za varno zaustavitev in ohlajanje elektrarne.

Poleg nje so v zgradbi še tretji dizelski agregat, pomožne baterije in stikališče varnostne opreme – vse za obvladovanje težkih nesreč; ta oprema v osnovnem projektu ni bila predvidena. V zgradbi so tudi prostori tehničnega podpornega centra za primer izrednega dogodka.

Zgradba je projektirana v skladu z najvišjimi standardi glede  vplivov narave (potresna, poplavna varnost) ter vplivov iz okolice (npr. padec letala).