O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Tri črpalke potiskajo prečiščeno (preko grobih filtrov in potujočih – rotirajočih rešetk) savsko vodo skozi kondenzator in toplotne izmenjalnike ter jo vračajo v reko Savo.

Tri črpalke zagotavljajo hladilno vodo za hlajenje kondenzatorja; 25 m3/s pretoka reke Save se normalno uporabi za odvod toplote iz elektrarne. Hladilna voda, ki je sprejela toploto iz kondenzatorja, se lahko vrne v reko Savo ali delno kroži skozi sistem hladilnih stolpov, preden se vrne v reko Savo.

Sistem za hlajenje kondenzatorja in izmenjalnikov ni bistven za jedrsko varnost elektrarne, pomemben pa je za obratovanje na moči.