O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Suho skladiščenje izrabljenega goriva je pasivno, saj za njegovo delovanje ne potrebujemo dodatnih sistemov in energije. Z vidika varnosti je takšno skladiščenje v svetu najboljša začasna tehnična rešitev.

S projektom se predvideva:

  • dobava potrebne opreme za transport in skladiščenje izrabljenega goriva,
  • postavitev zgradbe za suho skladiščenje izrabljenega goriva in
  • namestitev infrastrukture, s katero Mednarodna agencija za atomsko energijo nadzoruje skladišče.

NEK bo še vedno začasno shranjevala izrabljeno gorivo iz reaktorske sredice takoj po menjavi goriva za vsaj 5 let v obstoječem bazenu za izrabljeno gorivo. Prestavitev izrabljenega goriva iz bazena v suho skladišče bo potekalo v več kampanjah.

Prednosti suhega skladiščenja izrabljenega goriva:

  • večja varnost oziroma manjša tveganja za okolje v primerjavi z obstoječim načinom shranjevanja v bazenu;
  • dolgoročno zagotovljeno hlajenje brez delujočih hladilnih sistemov – pasivno hlajenje z naravnim pretokom zraka;
  • minimalno vzdrževanje objekta oziroma zabojnikov;
  • robustna tehnična rešitev zabojnika ščiti pred ekstremnimi vremenskimi in potresnimi nevarnostmi ter morebitnim padcem komercialnega letala;
  • minimalni radiološki vplivi na okolje; novi objekt ne bo z ničemer vplival na že predpisane okoljske omejitve, ki ostajajo nespremenjene;
  • možnost transporta gorivnih elementov v prihodnosti za potrebe trajne rešitve.

Zgradbo za suho skladiščenje gradimo v tehnološkem delu NEK.