O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Obratovanje

Okolje

Skrb za odpadke

Pri proizvodnji električne energije v jedrskih elektrarnah nastajajo tudi nizko- in srednjeradioaktivni odpadki (NSRAO). Odgovornost NEK je njihovo varno začasno skladiščenje skladno s standardi, ki veljajo v svetu. Sprejeli smo vrsto ukrepov in posodobitev, da so količine radioaktivnih odpadkov čim manjše. Na leto v NEK uskladiščimo okoli 35 m3 NSRAO.

Skrb za okolje in podnebje

Jedrske elektrarne pri svojem obratovanju ne povzročajo izpustov CO2 in tako izboljšujejo ogljični odtis na lokalni, nacionalni in globalni ravni. Izračuni kažejo, da uporaba jedrske energije na evropski ravni pomeni prihranek izpustov v višini približno 800 milijonov ton CO2. Za enak prihranek bi morali na primer s cest umakniti kar 200 milijonov avtomobilov, ki jih poganjajo fosilna goriva.

Tudi drugi vplivi na okolje, ki jih povzroča proizvodnja električne energije iz jedrske energije, so v primerjavi z drugimi viri energije ali drugimi proizvodnimi tehnologijami majhni. Zato lahko štejemo jedrsko energijo med okolju in podnebju prijazne vire energije.

Razgradnja NEK

Predpisi natančno opredeljujejo celoten življenjski ciklus elektrarne – od projektiranja, gradnje, obratovanja do razgradnje. Razgradnja pomeni postopke, dela in opravila, ki so potrebni, da jedrsko elektrarno privedemo do stanja, ko preneha biti jedrski objekt.

Število uparjalnikov
2
Tlak pare pri izstopu
6,5 MPa
Temperatura pare pri izstopu
280,1 °C
Višina uparjalnika
20,6 m
Teža uparjalnika
345 t

Tehnološka nadgradnja

VEČ