O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Po kratkotrajnem zmanjšanju moči za odpravo odstopanj na kondenzatorju NEK ponovno s polno močjo

Nuklearna elektrarna Krško (NEK) znova obratuje s polno močjo. Med preteklim koncem tedna je bila njena moč znižana na 75 odstotkov zaradi natančne ugotovitve vzroka in odprave manjšega odstopanja kemijskih parametrov komore kondenzatorja. Zatesnjena je bila ena od 8400 kondenzatorskih cevi. S tem je bil odpravljen vzrok slabšega delovanja kondenzatorja, kar potrjujejo rezultati meritev kemijskih parametrov sekundarnega kroga. Med znižanjem moči smo opravili  tudi preglede in vzdrževalna dela, ki zahtevajo znižanje moči.

Kondenzator je toplotni izmenjalnik. Razdeljen  je na 4 sekcije in vsaka ima 8400 cevi. Hladnejša savska voda priteka skozi cevi, preko katerih se pretaka izkoriščena para iz nizkotlačnih turbin. Para se ob stiku s hladnimi cevmi (reka Sava) kondenzira –  utekočini.

Danes je 250 dan neprekinjenega obratovanja elektrarne od zaključka rednega remonta 5. maja 2021. V letu 2021 je NEK proizvedla 5,42 milijarde kilovatnih ur električne energije in za 1,66 odstotka presegla načrtovano proizvodnjo.

Novica

Nuklearna elektrarna Krško kljub potresu deluje zanesljivo in varno

Več
Novica

NEK obratuje s polno močjo

Več
Novica

NEK ponovno zagotavlja električno energijo

Več