O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za avgust 2023

NEK je v avgustu proizvedla 536 218,8 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 509 743,2 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,95 % večja od načrtovane (500 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v avgustu segrevala povprečno za 1,3 ºC in največ za 2,6 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v avgustu znašal 0,00003 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca avgusta pa 3,67 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v avgustu znašal 0,00016 % (letne omejitve), do konca avgusta pa 0,0047 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v avgustu je znašal 0,08 % letne omejitve oziroma do konca avgusta 0,77 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 4,3 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za junij 2024

Več
Poročilo

Letno poročilo: Leto dosežkov in izzivov

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več