Skip Navigation LinksDomov/Vstopna stran/Električna energija

Električna energija

Električna energija je ena najpomembnejših oblik energije.

Energija je ključni dejavnik človekovega razvoja in zagotavlja življenjske ravni skozi čas. Ena najpomembnejših oblik energije je električna energija. Njena poraba v svetu narašča glede na raven in hitrost družbenogospodarskega razvoja.

Na drugi strani se razpoložljivi viri primarne energije, na osnovi katerih pridobivamo električno energijo, krčijo ali pa so že v veliki meri izkoriščeni. Smiselno je torej izkoriščati vse razpoložljive vire.

Okoljske zahteve pri proizvodnji električne energije iz klasičnih termoelektrarn so vedno večje. Onesnaževanje zračne atmosfere s škodljivimi plini postaja globalni problem.

Zanesljivost oskrbe porabnikov z električno energijo postaja tudi vse resnejše vprašanje za nacionalna gospodarstva. Električne energije namreč ni možno uvažati v neomejenih količinah, zato je visoka stopnja samooskrbe nujna.

Električna energija