Skip Navigation LinksDomov/Vstopna stran/Električna energija/Pomen jedrske energije

Pomen jedrske energije

Jedrska energija pokriva okoli 10 % svetovnih potreb po električni energiji. V EU ta delež predstavlja 25 %.

31.12.2019 je v svetu obratovalo 441 energetskih jedrskih reaktorjev, od tega okoli 80 % v razvitih državah. Položaj jedrske energije v svetu je relativno stabilen, v Aziji in Rusiji smo priča intenzivnemu investiranju v nove zmogljivosti, v ZDA pa je v ospredju podaljševanje življenjske dobe obstoječih jedrskih elektrarn. Nove jedrske elektrarne v Evropi gradijo na Finskem, Slovaškem, v Franciji, Rusiji in Ukrajini.

Eden ključnih razlogov za podaljševanje življenjske dobe jedrskih elektrarn in načrtovanje novih je tudi spoznanje, da je problematiko onesnaževanja ozračja možno reševati s povečano uporabo jedrske energije, saj ta ne sprošča toplogrednih plinov. Tudi trajno odlaganje radioaktivnih odpadkov se obravnava vedno bolj racionalno. Večina držav ima danes že rešen problem trajnega odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Blizu smo tudi izgradnji prvih trajnih odlagališč visoko radioaktivnih odpadkov (Finska, Švedska, ZDA, Japonska, Rusija, idr. ).

Jedrska energija ima in bo imela pomembno mesto pri proizvodnji električne energije v svetu. Enako velja za Nuklearno elektrarno Krško, ki ostaja pomemben vir električne energije za Slovenijo in Hrvaško v naslednjih letih.