Hidroelektrarne

Hidroelektrarne proizvajajo električno energijo iz potencialne energije vode. Voda vrti turbino, le-ta pa generator, ki pretvarja mehansko energijo v električno. Količina pridobljene energije je odvisna od padca in količine vode. Ločimo različne tipe hidroelektrarn: pretočne, akumulacijske in črpalne.

Hidroelektrarne