Skip Navigation LinksDomov/Vstopna stran/Električna energija/Viri/Prenos električne energije

Prenos električne energije

Zaradi učinkovitejšega prenosa električne energije na daljše razdalje je potrebno njeno napetost povišati v transformatorskih postajah. Visokonapetostni daljnovodi (400 kV, 220 kV ali 110 kV) jo prenašajo do razdelilnih transformatorskih postaj, ki napetost znižajo glede na potrebe uporabnikov in jo po nizkonapetostnem omrežju distribuirajo do njih.

Prenosno in distribucijsko omrežje tvori nacionalno energetsko omrežje, katerega podporne točke so elektrarne velike moči. Nacionalna omrežja se povezujejo v večja omrežja, kot je evropska interkonekcija UCTE (L 'Union pour la Coordination de la Transport del 'Electricite). S tem je zagotovljena zanesljivost oskrbe in omogočeno trgovanje z električno energijo.

Prenos električne energije