Skip Navigation LinksDomov/Vstopna stran/Jedrska in sevalna varnost/Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu

Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu

Sistem varnosti in zdravja pri delu v NEK zagotavlja varno delovno okolje in osveščenost zaposlenih za promocijo zdravja. Varnost in zdravje zaposlenih temeljita na upoštevanju in izvajanju varstvenih ukrepov vsakega posameznika. Vodilno osebje postavlja visoke standarde, odpravlja delovna tveganja, nadzira izvedbo del in zahteva dosledne zaščitne ukrepe pri vseh izvajalcih del. S svojim zgledom promovira varnost in zdravje pri delu. Usmeritve s področja varnosti in zdravja pri delu so usklajene z zakonskimi zahtevami ter pripadajočimi podzakonskimi akti. V praksi upoštevamo najboljše smernice za zagotavljanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu. Politika varnosti in zdravja pri delu je sestavni del Notranjih usmeritev in ciljev NEK. Usmeritve so jasno opredeljene v postopkih in predstavljene zaposlenim. Varnost in zdravje pri delu se periodično obravnava na vodstvenih pregledih s poudarkom na analizi tveganj, poškodb in odstopanj od standardov. Ugotavljajo se izvorni vzroki in definirajo korektivni ter preventivni ukrepi.

Konec leta 2011 je bil v NEK uveden tudi standard BS OHSAS 18001:2007, ki določa zahteve za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu.