Politika varnosti in zdravja pri delu v NEK

V NEK se zavezujemo, da bomo zagotavljali varno delovno okolje, zaščitne ukrepe in usposabljanje zaposlenih za preprečitev poškodb pri delu in bolezni na delovnem mestu ter požarno varnost. Izboljševali bomo delovne pogoje in požarno zaščito na podlagi kritične presoje doseženega stanja in sodobnih delovnih standardov.

  1. Vzdrževali in dopolnjevali bomo program sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu in požarne zaščite skladno z zahtevami standarda BS OHSAS 18001:2007.
  2. Izpolnjevali bomo zahteve veljavne zakonodaje ter druge zahteve, ki jih je sprejelo podjetje in so povezane s sistemom varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti.
  3. Z ustreznimi preventivnimi ukrepi bomo preprečevali poškodbe pri delu in bolezni na delovnem mestu ter zagotavljali izboljševanje sistema vodenja ter učinka varnosti in zdravja pri delu.
  4. Izvajali bomo razpoložljive ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter požarno zaščito.
  5. Pomembne varstvene in požarne zahteve bomo uveljavljali in vključevali v razvojne načrte, modifikacije, letne cilje in Korektivni program.
  6. Merili in spremljali bomo vplive delovanja elektrarne na zaposlene in na podlagi objektivnih dejstev po potrebi preventivno ukrepali.
  7. Usposabljali bomo zaposlene in zunanje izvajalce za varno delo in glede požarne zaščite.
  8. S politiko varnosti in zdravja pri delu ter požarne zaščite bomo seznanjali vse fizične in pravne osebe, ki delajo za NEK.
  9. Zainteresirani javnosti bomo omogočili vpogled v politiko sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ter požarne zaščite.
  10. Z osebnim zgledom in prepoznavno prisotnostjo na deloviščih vsi nivoji vodenja preverjajo, spodbujajo in izboljšujejo vedenjske standarde pri izvedbi del.