Skip Navigation LinksDomov/Vstopna stran/Ljudje z znanjem

Ljudje z znanjem

Vedrana in Barbara Vedrana in Barbara,
operaterki reaktorja

Delo v komandni sobi NEK, kjer je jedrska varnost vedno na prvem mestu, je odgovorno in zahtevno, saj moraš biti vedno osredotočen in sprejemati premišljene odločitve. Je raznovrstno in ponuja priložnost, da dokažeš in nadgrajuješ svoje znanje ter se razvijaš ob sodelovanju z ostalimi člani tima.
Alojz Alojz,
vodja izmene

Delati v NEK pomeni delati v okolju z visoko tehnologijo, kar prinaša odgovornost in hkrati tudi možnost za strokovno in osebno rast. V zadovoljstvo mi je, da delam v timu, kjer je v doseženih ciljih prepoznaven tudi prispevek posameznika.
Krešimir Krešimir,
inženir za ISI-program

Delo na področju preizkušanj materialov z neporušnimi metodami je izpolnilo moja strokovna pričakovanja. Slediti moram novim spoznanjem in praksam, kar mi ne predstavlja obremenitve, saj delam v kreativni skupini. Razumemo se in se spoštujemo.
Jože Jože,
inženir instrumentacijskega vzdrževanja

V NEK sem zaposlen od njene izgradnje in še vedno obstajajo vsaj trije razlogi, da rad delam v NEK: ker je varnost in zanesljivost obratovanja vedno na prvem mestu, ker veliko vlagamo v posodabljanje procesov in opreme in ker je zaposlenim zagotovljeno stalno strokovno usposabljanje.
Marjan Marjan,
inženir za radiološki nadzor

Na področju radiološke zaščite, katere skrb je zaščita zdravja delavcev in prebivalstva, delam vse od prihoda v NEK. Ker so vsa dela, povezana z viri ionizirajočih sevanj, skrbno načrtovana od priprave do izvedbe, stalno sodelujem z nosilci ostalih aktivnosti in ob tem svojemu strokovnemu znanju dodajam tudi širino.
Milan Milan,
sistemski inženir v enoti kemija

Moje delo na področju vrednotenja korozijskih mehanizmov materialov in jedrskega goriva je dinamično. Uporaba sodobnih informacijskih orodij in poti, stalno usposabljanje ter spoznavanje sodobnih tehnologij pa mi omogoča strokovno rast. Tudi to so razlogi, da me delo v družbi dobrih sodelavcev veseli.
Franc Franc,
vodilni QC-inženir

V NEK preverjam kakovost izvajanja strojnih del in varjenja. To mi omogoča, da v praksi utrjujem in nadgrajujem znanje iz moje študijske usmeritve. Pri tem mi je dodaten motiv spoznavanje številnih domačih in tujih podjetij s področja jedrske tehnologije.
Ida Ida,
novinar

Delo na področju odnosov z javnostjo, kjer je naše vodilo odprtost, preglednost in sistematičnost, je dinamično. Sodelovanje s sodelavci različnih strok zagotavlja možnost širitve obzorij. Nova komunikacijska orodja ponujajo številne izzive. Lepo je delati v kompetentnem kolektivu z visoko stopnjo pripadnosti podjetju.