Skip Navigation LinksDomov/Vstopna stran/Ljudje z znanjem/Organizacijska struktura

Organizacijska struktura

Organizacijska struktura NEK sledi sodobnim standardom organiziranosti podjetij, ki upravljajo z jedrskimi objekti. Posebej so izpostavljene funkcije, ki so pomembne za jedrsko varnost, ter sistem neodvisnega vrednotenja vidikov, ki so ključni za varnost obratovanja.

Po pogodbi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, v NEK pri zaposlovanju upoštevamo načelo paritete za člane uprave in druge delavce s posebnimi pooblastili.

Organizacijska struktura NEK

Število zaposlenih: 632

Izobrazbena struktura, izražena v %: