Jedrsko gorivo

Surovina za jedrsko gorivo je naravni radioaktivni element uran.

Jedrsko gorivo v NEK je v obliki tabletk uranovega dioksida, ki so zložene v gorivnih palicah iz cirkonijeve zlitine. 235 gorivnih palic pa je povezanih v gorivni element. V reaktorju je 121 gorivnih elementov, ki vsebujejo 50 ton urana, od tega je približno 95 % izotopa urana 238 in 5 % izotopa urana 235. Pri cepitvi urana z nevtroni se sprošča energija.

Uranova ruda se kupuje in kemično predeluje v tujini, gorivne elemente za NEK pa sestavlja podjetje Westinghouse iz ZDA.

Uran je zelo težka oziroma gosta kovina, ki jo je leta 1789 odkril nemški kemik Martin Klaproth in jo poimenoval po planetu Uranu. Kemični simbol je U, z vrstnim številom 92. Vrstno število je enako številu elektronov v elektronski ovojnici atoma ali številu protonov v jedru in je hkrati zaporedna številka elementa v periodnem sistemu. Uran je svetlosiva kovina s specifično težo 18,9. Topi se pri 1132 ºC. Na zraku in vodi zelo hitro oksidira.

Uran, ki ga najdemo v zemeljski skorji v povprečni koncentraciji 2 g/tono, je v različnih mineralnih oblikah. Glavni rudi sta uraninit in karnotit, pojavlja pa se tudi v bakrovih, zlatih in fosfatnih rudah, v nizkih koncetracijah pa tudi v morju. Najbolj zastopana izotopa urana v naravi sta uran 238 (99,29 %) in uran 235 (0,71 %).

Izdelava goriva od rude do gorivnega elementa je predstavljena v nadaljevanju.

Jedrsko gorivo