Skrb za odpadke

Odgovorno in skrbno ravnanje z vsemi odpadki tako s tehnološkimi kot tudi radioaktivnimi.

Kot v vsakem proizvodnem objektu tudi v NEK nastajajo tehnološki odpadki, kot so odpadna industrijska olja in industrijski odpadki v trdnem stanju. Z odpadki ravnamo odgovorno in v skladu s predpisi. NEK ima lastno čistilno napravo za sanitarne odpadne vode.

Skrb za odpadke

Pri proizvodnji električne energije v jedrskih elektrarnah nastajajo tudi nizko in srednje radioaktivni odpadki ter izrabljeno jedrsko gorivo. Odgovornost NEK je varno začasno skladiščenje teh materialov, skladno s standardi, ki veljajo v svetu. Sprejeli smo vrsto ukrepov in posodobitev, da so količine radioaktivnih odpadkov čim manjše.

Skrb za odpadke