Skrb za opremo

Z nadzorom in vzdrževanjem opreme zagotavljamo in povečujemo jedrsko varnost, stabilnost obratovanja elektrarne in njeno visoko razpoložljivost.

Z ustreznim nadzorom, vzdrževanjem in posodabljanjem zagotavljamo obratovalno pripravljenost opreme. Dejansko stanje opreme ugotavljamo z doslednim in celovitim nadzorom. Glede na ugotovljeno stanje izvajamo preventivne programe vzdrževanja, ki zagotavljajo funkcionalnost opreme skozi obratovalno obdobje. Na podlagi obratovalnih izkušenj posodabljamo opremo, kar prinaša izpopolnjene rešitve in napredek v varnosti in stabilnosti obratovanja.

Skrb za opremo