Tehnični podatki

Elektrarna

Tip reaktorja: Lahkovodni tlačni reaktor
Toplotna moč reaktorja: 1994 MW
Električna moč na sponkah generatorja: 727 MW
Moč na pragu elektrarne: 696 MW
Toplotni izkoristek: 36 %

Gorivo

Število gorivnih elementov: 121
Število gorivnih palic v gorivnem elementu: 235
Razporeditev gorivnih palic: 16 x 16
Dolžina gorivnih palic: 3,658 m
Debelina srajčke: 0,572 mm
Gradivo srajčke: Zircaloy-4
Kemična sestava goriva: UO2
Premer tablete goriva: 8,192 mm
Dolžina tablete goriva: 9,8 mm
Skupna količina urana: 48,7 t

Reaktorsko hladilo

Snov: H2O
Dodatki: H3BO3
Število hladilnih zank: 2
Skupni masni pretok: 9021 kg/s
Tlak: 15,41 MPa (157 ata)
Celotna prostornina: 197 m3
Temperatura na vstopu v reaktor: 287 °C
Temperatura pri izstopu iz reaktorja: 324 °C
Število črpalk: 2
Zmogljivost črpalke: 6,3 m3/s
Moč motorja črpalke: 5,22 MW

Regulacijske palice

Število regulacijskih svežnjev: 33
Število absorpcijskih palic v svežnju: 20
Celotna teža regulacijskega svežnja: 52,2 kg
Nevtronski absorber: Ag-In-Cd
Odstotna sestava: 80-15-5 %

Uparjalnik

Material: INCONEL 690 TT
Število uparjalnikov: 2
Tlak pare pri izstopu: 6,5 MPa (63,5 ata)
Temperatura pare pri izstopu: 280,1 °C
Temperatura napajalne vode pri vstopu: 219,4 °C
Masni pretok pare iz obeh uparjalnikov: 1088 kg/s
Višina uparjalnika: 20,6 m
Teža uparjalnika: 345 t
Število U-cevi v uparjalniku: 5428
Celotna površina prenosa toplote: 7177 m2
Zunanji premer U-cevi: 19,05 mm
Debelina U-cevi: 1,09 mm

Turboagregat

Maksimalna moč: 730 MW
Pretok pare: 1090 kg/s
Vstopni tlak sveže pare: 6,4 MPa (63 ata)
Temperatura sveže pare: 280,7 °C
Vrtilna hitrost turbine: 157 rad/s (1500 vrt./min)
Vlažnost pare ob vstopu: 0,10 %
Kondenzacijski tlak (vakuum): 5,1 kPa (0,052 ata)
Povprečna temperatura kondenzata: 33 °C
Število glavnih napajalnih črpalk: 3
Zmogljivost napajalne črpalke: 50 %
Nazivna moč generatorja: 850 MVA
Nazivna napetost: 21 kV
Nazivna frekvenca generatorja: 50 Hz
Nazivni cos ø: 0,876

Transformatorji

Blokovna transformatorja
Nazivna moč: 2 x 500 MVA
Prestavno razmerje: 21/400 kV
Transformatorja lastne rabe
Maksimalno dovoljena trajna moč: 2 X 30 MVA
Pomožni transformator
Maksimalno dovoljena trajna moč: 60 MVA
Prestavno razmerje: 105/6,3/6,3 kV