Skip Navigation LinksDomov/Vstopna stran/O NEK/Vizija in poslanstvo

Vizija in poslanstvo

Vizija

Po merilih jedrske varnosti, stabilnosti obratovanja in poslovne učinkovitosti bo NEK v svetovnem merilu trajno uvrščena med najboljše obratujoče jedrske elektrarne. Zaposleni bomo svoje naloge opravljali visoko profesionalno, dosledno, predano, racionalno in nadpovprečno kakovostno.

Poslanstvo

Naše poslanstvo temelji na odgovornosti. Uresničujemo ga:

  • s trajno zavezo jedrski varnosti in dnevnim udejanjanjem varnostne kulture, ki je neprenosljiva odgovornost vseh nas zaposlenih,
  • z zagotavljanjem varnega in stabilnega obratovanja, ki je v skladu s sodobnimi standardi upravljanja jedrskih objektov,
  • s samokritičnim presojanjem doseženih rezultatov,
  • z zagotavljanjem konkurenčne proizvodnje električne energije na odprtem elektroenergetskem trgu,
  • z zagotavljanjem družbene sprejemljivosti našega delovanja, ki je pregledno, etično ter pozitivno naravnano do okolja,
  • s spoštovanjem načel, zapisanih v Pogodbi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo.