Skip Navigation LinksDomov/Vstopna stran/O NEK/Zgodovina NEK

Zgodovina NEK

Prve raziskave na Krškem polju, ko je to območje postalo možna lokacija za jedrsko elektrarno, je izvedla delovna skupina Poslovnega združenja energetike Slovenije v letih od 1964 do 1969. Investitorja prve jedrske elektrarne sta bila Savske elektrarne Ljubljana in Elektroprivreda Zagreb, ki sta z investicijsko skupino izvedla pripravljalna dela, razpis in izbrala najugodnejšega ponudnika.

Avgusta 1974 sta investitorja sklenila pogodbo o dobavi opreme in graditvi jedrske elektrarne moči 632 MW z ameriškim podjetjem Westinghouse Electric Corporation, projektant je bilo podjetje Gilbert Associates Inc., izvajalca del na gradbišču sta bila domači podjetji Gradis in Hidroelektra, montažo pa sta izvajala Hidromontaža in Đuro Đaković.

Prvega decembra 1974 je bil položen temeljni kamen za Nuklearno elektrarno Krško. Januarja 1984 je NEK pridobila dovoljenje za redno obratovanje.

Pomembnejši datumi v zgodovini NEK

1970
1970 Oktober: predsednik IS Skupščine SR Slovenije Stane Kavčič in predsednik IS Sabora Hrvaške Dragutin Haramija podpišeta sporazum o gradnji nuklearne elektrarne
1975
1975 Februar: začetek izkopov in gradbenih del na gradbišču
1975 September: montaža reaktorske zgradbe
1976
1976 Junij: v reško luko prispe prva oprema za jedrski del elektrarne

Oktober: montaža reaktorskega dela je zaključena
1977
1977 Oktober: začetek montaže turboagregata
1978
1978 April: montirana sta oba uparjalnika in reaktorska posoda
1979
November: zaključen je najnujnejši del tlačnih preizkusov
1980
1980 Oktober: zaključena je dobava goriva

November: v primarnem krogu elektrarne so doseženi nominalni parametri pritiska in temperature
1981
1981 Maj: začetek prve faze poskusnega obratovanja - gorivo je vloženo v reaktorsko posodo

September: v reaktorju je dosežena samovzdrževalna reakcija
1981 Oktober: opravljena je sinhronizacija generatorja na omrežje, NEK odda prve kWh električne energije v elektroenergetski sistem
1982
1982 Februar: prvič je dosežena 100 % moč elektrarne

Julij: opravljena je modifikacija sistema za napajanje uparjalnikov

Avgust: začetek obratovanja s polno močjo
1983
1983 Januar: začetek komercialnega obratovanja

Julij: začetek prvega letnega remonta in prve menjave goriva
1984
Januar: NEK dobi dovoljenje za začetek rednega obratovanja
2000
2000 Junij: zaključek projekta posodobitve z izdelavo in zamenjavo uparjalnikov, povečanjem moči elektrarne in dobavo popolnega simulatorja za trening operativnega osebja
2000